OFERTA
 

Mając na uwadze dopasowanie rozwiązań do potrzeb Klienta, projekt oraz wycenę wykonujemy bezpłatnie po zapoznaniu się z obiektem.

Poniżej znajdziesz krótkie omówienie oferowanych przez nas systemów.

TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA IP

Jeden z najbardziej wydajnych systemów kontroli i nadzoru obiektów. Znajduje zastosowanie w miejscach publicznych, wymagających podwyższonego standardu ochrony (parki, skrzyżowania, osiedla) oraz w obiektach takich jak hotele, sklepy, szkoły, zakłady pracy.

Korzyści:

• podniesienie stanu bezpieczeństwa obiektu oraz przebywających w nim ludzi;

• spadek liczby nadużyć ze strony pracowników;

• zapewnienie materiału dowodowego zabezpieczonego znakiem wodnym, możliwego do efektywnego wykorzystania w postępowaniu sądowym (w razie wypadku przy pracy, włamania, kradzieży, itp.);

• znaczące podniesienie wydajności pracy osób zatrudnionych, które mają świadomość kontroli swoich działań przez pracodawcę;

• możliwość zdalnej kontroli działań firmy poprzez internet lub sieć lokalną;

• detekcja ruchu zarejestrowana przez kamerę może uruchomić odpowiednio skonfigurowany system alarmowy (patrz poniżej).

SYSTEMY ALARMOWE

Ich zadaniem jest detekcja i sygnalizowanie czynników wskazujących na potencjalne niebezpieczeństwo i działania niepożądane (np. włamanie). Systemy pełnej sygnalizacji zagrożeń dzielimy:

 

Według rodzaju zagrożenia:

• systemy sygnalizacji włamania i napadu

• systemy sygnalizacji pożaru

• systemy ochrony peryferyjnej

Według stref bezpieczeństwa:

I strefa

Ochrona peryferyjna - ochrona obiektu z zewnątrz wzdłuż ogrodzenia.

II strefa

Ochrona zewnętrzna - ochrona bezpośredniego otoczenia obiektu, zabezpieczenia mechaniczne obiektu od zewnątrz, kraty, mury i inne, przyległe do obszaru chronionego budynki.

III strefa

Ochrona wewnętrzna - ochrona przestrzeni wewnątrz obiektu, wszystkich otworów w budynku (drzwi, okna, szyby wentylacyjne, itp.). 

Podczas doboru urządzeń alarmowych dla każdej z powyższych stref uwzględniamy parametry techniczne stosowanych czujek oraz minimalizujemy utrudnienia w codziennej pracy personelu obiektu.

KONTROLA DOSTĘPU

Zestaw urządzeń i dedykowanego im oprogramowania, których przeznaczeniem jest sterowanie ruchem osobowym na wybranych przejściach. Podstawowym elementem systemu jest identyfikator osobowy, posiadający unikalny kod.

 

Korzyści:

• kontrola osób upoważnionych do przebywania na terenie firmy lub jej obszarów objętych szczególną ochroną;

• ograniczenie dostępu do poufnych danych lub wartościowych przedmiotów znajdujących się w obiekcie;

• definiowanie różnych poziomów dostępu;

• ochrona pracowników i innych osób przebywających na terenie obiektu;

• możliwość dostępu do historii użytkowania danego punktu dostępowego;

• możliwość integracji z innymi systemami (systemy alarmowe, telewizja przemysłowa, sterowanie klimatyzacją, oświetleniem, co istotne - również z urządzeniami stosowanymi w wypadku koniecznej ewakuacji);

• sygnalizowanie w przypadku prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu (niewłaściwa karta zbliżeniowa, kod, wejście siłowe itp.).

 

Logo Brembo Logo BP Logo Bosch CCTV Logo Panasonic CCTV Logo SATEL